Bilgi Bankası

  • Sanat nedir? - 19/01/2016
  • SANAT 

    Sözlükte " el alışkanlığı ile yapılan iş, ustalık; bir maddeye zihinde şekillendirilen sureti verme, bir şeyi güzel ve hünerle yapma" manalarına gelen san'at sana'a fiilinden türemiş Arapça kökenli bir kelimedir. Genel anlamda düşünülen bir şeyi vücuda getirmek için bilginin bir işe uygulanması, dar manada ise güzel sanatlar, zeka, tecrübe, hüner, ilim ve aşk mahsulü güzel iş ve eserler için kullanılır. 

          Sanat icra eden kimseye sanatkar veya usta denir. Seyyid Şerif el - Cürcani sanatı, " Ruha ait öyle bir melekedir ki, güzel hareketler ve eserler ondan zorlamadan, tabii olarak meydana çıkar. Yapılan işin nasıl olması yönüyle ilgili bir ilimdir." şeklinde tanımlar. 

          Sanat insanın iç dünyasını ses, renk, çizgi ve şekil ahengi içinde madde planına aksettiren, eser ve hareketlerdir. Dinin iman ve vecd gibi ulvi heyecanları, ahlaki değerler, milli zevkler, insani ihtiras ve duygular, insanın ruh dünyasını meydana getirir. 

          Milletlerin medeni seviyeleri vücuda getirdikleri sanat eserleriyle ölçülür, çünkü bir dönemin bütün maddi ve manevi kültür değerleri en saf şekilde onlarda bulunur. Ancak milli bir özelliği olan sanat eserlerinin tesiri bütün dünyayı sarar ve evrensel bir değer kazanır.